slogan
Home / Tin Tức / Quá trình luyện kim khi hàn kim loại nóng chảy

Quá trình luyện kim khi hàn kim loại nóng chảy

Xem thêm: Giá Dây Hàn Hợp KimGiá Máy Nén Khí Trục Vít Hitachi

– Khi hàn nóng chảy nhiệt độ vùng hàn trung bình là 1700 – 1800 oC. ở trạng thái nhiệt độ cao kim loại lỏng chịu sự tác động mạnh của môi trường xung quanh và các nguyên tố có trong thành phần que hàn và thuốc bọc que hàn;

– Kim loại mối hàn ở trạng thái lỏng và một phần bi bay hơi. Trong vùng mối hàn xảy ra nhiều quá trình nh- ô xy hoá, khử ô xy, hoàn nguyên và hợp kim hoá mối hàn, quá trình tạo xỷ và tinh luyện ,…

– Các quá trình đó phần nào tương tự như những quá trình luyện kim nên ng-ời ta gọi quá trình này là quá trình luyện kim khi hàn nhưng xảy ra trong một thể tích nhỏ và thời gian ngắn

1

– Ảnh hưởng của ôxy:

– Ôxy có trong các môi tr-ơng xung quanh nh- không khí, hơi n-ớc, Co2, H2O, và trong các ỗit kim loại, trong lớp xỉ khi hàn,…

– Ôxy có tác dụng mạnh với các nguyên tố : Fe, Mn, Si, C, … kết quả sẽ làm thay đổi thành phần và tính chất của kim loại mối hàn.
Ví dụ :
Fe + O —-> FeO
Fe + O
2 —-> 2FeO
– Một phần các ôxit sắt như trên sẽ đi vào xỉ, một phần sẽ trộn lẫn với kim loại mối hàn do không thoát ra ngoài kịp. Mối hàn có lẫn xỉ sẽ làm cho cơ tính giảm mạnh.

– Trong môi tr-ờng xung quanh cũng còn có nhiều chất khí có ảnh hưởng đến chất l-ợng mối hàn nh- hydro., Nitơ, l-u huỳnh, phốt pho,…

Hydro: có trong hơi n-ớc, trong các loại khí bảo vệ hoặc do bị phân huỷ các chất trong quá trình hàn sẽ hoà tan vào mối hàn và gây nên rỗ khí. Đối với thép và hợp kim nhôm, hy dro là nguyên nhân chủ yếu gây nên rỗ khí.

Lưu huỳnh là chất gây nên nứt nóng cho mối hàn

Phốt pho gây nên nứt nguội cho mối hàn

– Trong vùng mối hàn xảy ra quá trình khử ôxy. Có thể tóm tắt theo các dạng phản
ứng sau:

phan-ung-han

– Ảnh hưởng c ủa một số chất khí đến cơ tính mối hàn:

ScreenShot_20170315205742

 

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail